AZYL Music
Bezmocná hŕstka je alternatívna slovenská kapela.
Neurčitý dátum vzniku tohto združenia sa spája s Vojenským umeleckým súborom, v ktorom v roku 1990 absolvovali violončelista Roman Harvan a Maroš Hečko základnú vojenskú službu. V tomto prostredí vzniklo niekoľko piesní z prvého albumu Usual Songs vydanej až v roku 1996. Kapelu s neustáleným počtom hudobníkov zakladali Maroš Hečko, Igy Kuhn, Roman Harvan, Martin Burlas a Roman Gál. Prvé dva albumy vznikli v obývačke súkromného bytu oproti Národnému divadlu. Ambíciou tohto združenia bolo v domácich podmienkach tvoriť úplne slobodným spôsobom bez ambícií prezentovať túto hudbu koncertne na verejnosti. Až posledný album Platňa pre dospelé deti, nahrávaný 9 člennou kapelou bez inštrumentálnych playbackov a produkovaný Oskarom Rózsom, dal impulz aj na pódiové prevedenie, ku ktorému nakoniec dochádzalo len v domácich podmienkach pre najbližší okruh známych. Kapela preto nikdy nevystúpila na verejnosti. Pripravuje 4 album intímnych piesní s názvom Európou. S Bezmocnou hŕstkou mal v roku 2000 spevácku premiéru aj Marcel Buntaj so skladbou Utajený bubeník prehovoril.

Bezmocná hŕstka is an alternative music band from Slovakia with alternative number of musicians. The Band was founded by Maroš Hečko, Igy Kuhn, Roman Harvan, Martin Burlas and Roman Gál. It's origin dates from 1990 when cellist Roman Harvan and Maroš Hečko met in their compulsory military service - some of the songs from their first album Usual Songs, released later in 1996, have been born in that environment. First two albums were recorded in a private apartment living room facing the National Theater from the opposite side of the street. This group's ambition had been a free creative work in home conditions without any ambition to present their music at public concerts. Only the last album Platňa pre dospelé deti/A CD for adult children, created with a band of 9 musicians without instrumental playbacks and produced by Oskar Rózsa, gave the impulse also to a stage presentation, which used to take place in home conditions for the narrow circle of friends and acquaintances. That's why the Band never appeared in public. The 4th album of intimate songs has been prepared under the title Európou/Round the Europe. In 2000 also Marcel Buntaj (a renown percussionist) debuted as a singer in a piece called Utajený bubeník prehovoril/A secret drummer broke silence.