AZYL Music
Otvoriť album krst platne Európou, máj 2009
foto: ananas.cesnak.org a Filip Drábek
Otvoriť album nahrávanie albumu Európou, part I. 2009
foto: brons
Otvoriť album nahrávanie albumu Európou, part II. 2009
foto: brons