AZYL Music
krst platne Európou, máj 2009
foto: ananas.cesnak.org a Filip Drábek