AZYL Music
Krst platne Prašná Bašta Social Club 8. december 2008
20:00, Požoň Sentimental
15 rokov MKO Požoň sentimentál 31. január 2009
20:00, Požoň Sentimental