AZYL Music
Je to móda, keď herci naspievajú vlastné cd? Odpoveď je veľmi ľahká. Niektorí herci na to majú a niektorí nie. čo sa týka Roberta Rotha, ohlasy na jeho debutový album sú kontroverzné, čo je viac ako skvelé, pretože nie je nič horšie, ako vlažný postoj verejnosti k niektorým slovenským pop stars. Roth je na rozdiel od nich živel, ktorý podpichuje a provokuje, ešte ani nevystúpi pod svetlá reflektorov. Je obdarený schopnosťou empatie, priamočiareho dialógu s poslucháčom a jeho subtílne posadený vokál na platni Klamanie telom dáva jeho umeniu nový rozmer. Je to mág, zaklínač všednosti a odporca klišé! Chce sa rozdávať a chce komunikovať. Robí to výnimočným spôsobom cez piesne, ktoré mu na telo autorsky a producentsky pripravili Marcel Buntaj a Maroš Hečko.

Is it a fashion when actors make their own CD? The answer is very simple. Some actors were born to sing and some others were not. As for Robert Roth, the acclaims on his debut album are controversial, which is more than great because there is nothing worse than a namby-pamby attitude of the public to some Slovak pop stars. Roth is, on the contrary, a natural element provoking and jabbing already before his appearance in the spot lights. He is endowed with empathy, ability to conduct a direct dialogue with a listener and his subtle vocal set on the CD Klamanie telom/ Body Delusion gives his art a new dimension. He is a magician, conjurer of banality and enemy of cliche! He is willing to share and to communicate. He is doing it in a unique way thru songs that were made to his skin by Marcel Buntaj and Maroš Hečko, as the authors and producers.