AZYL Music
krst platne Koncert pre pozostalých, máj 2009
foto: ananas.cesnak.org a Filip Drábek