AZYL Music
koncert v A4, Ars Poetica Bratislava, október 2008
foto: ...