AZYL Music
Otvoriť album krst platní Ako sa varili dejiny a 66 sezón, máj 2009
foto: ananas.cesnak.org a Filip Drábek
Otvoriť album nahrávanie Ako sa varili dejiny, jún 2008
foto: Marek Šulík