AZYL Music
Gregor Multimedia, s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava
02/59305723 | EMAIL
Projekt Azyl Music je hudba do klubu aj do obývačky a je zameraný na hudobné projekty pôvodnej tvorby. Kapely sami rozhodujú, ako sa ich hudba na tejto stránke ponúka. Niektorí dávajú len ukážky, ďalší celé albumy na vypočutie, alebo ich ponúkajú na voľné stiahnutie. Navyše je tu aj možnosť kúpiť si každý album na CD nosiči s pedantne dizajnovanými obalmi pre tých, ktorí si potrpia na zaujímavý artwork. Tým pádom je na návštevníkovi, aby sa rozhodol, čo si vyberie a čo aj podporí. Okrem piatich zoskupení a sólistov (Home Made Mutant, Marcel Buntaj, Robert Roth, Nové mapy a Double Affair), ktorí vytvorili základnú kostru tohoto virtuálneho priestoru, v ňom nájdete aj dve hudobné súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť aj profesionálne, aj amatérske kapely. Garáž Awards podporuje autorskú tvorbu, súťaž Krylovci zase prihliada na schopnosť prearanžovať zaujímavým spôsobom niektorú zo skladieb Karla Kryla z jeho najznámejšieho albumu Bratříčku, zavírej vrátka. Príjemné počúvanie.

Azyl Music is a music to clubs as well as to the living room and is focused on original music projects. The offer presented on this site comes out from the Bands own decisions. Some of them offer only samples, the others whole albums for listening, or for a free download. Moreover,there is a possibility to buy each of the albums on a CD career with pedant designed covers and booklets for those who are keen of an interesting artwork. So the choice as well as the support is on the visitor. Apart of 5 groups and soloists (Home Made Mutant, Marcel Buntaj, Robert Roth, Nové mapy and Double Affair) who form the spine of this virtual space, you may find also 2 music competitions here, open to professional as well as nonprofessional bands. Garáž Awards/Garage Awards supports the authors' creativity, the competition Krylovci/The Kryls is focused on interesting re-arrangement of some of the pieces of the Czech singer and composer Karel Kryl from his most famous album Bratříčku, zavírej vrátka. Listen & Enjoy.